A  HOMEOPATIKUS  SZEREK  AJÁNLOTT  POTENCIÁI

A potenciákat C vagy (az alkati kezelésnél) C és LM potenciában adom meg (a D potenciák 12 alatt körülbelül a C potenciák felének felelnek meg, míg 12 felett azonos nagyságúak a C potenciával). A táblázat összeállításánál elsősorban Boericke, Stauffer, Risch, Imhäuser és Coulter homeopaták adataira támaszkodtam. Azoknál a szereknél, ahol a két rubrika közül az egyikben nem áll adat, a kérdéses szert a klasszikus homeopátiában nem szokás és nem érdemes alkalmazni. Ez a figyelmeztetés elsősorban a nozódákra, aztán a nagy alkati és anti-miazmás szerekre érvényes, melyeket akut bajoknál vagy egyáltalán NEM, vagy csak nagyon kivételes esetben szabad szedni,
     Ha a „KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ESETÉN, ALKATI KEZELÉSKOR” oszlopban nem áll adat, akkor a kérdéses szert nem szokás, nem érdemes – de nem tilos, csak értelmetlen – krónikus bajokra vagy alkati szerként alkalmazni. Ugyanakkor vannak olyan ritkán használatos alkati szerek, mint például a Belladonna, melyeknél szintén nem áll ebben az oszlopban adat. Ha valaki ilyen ritkán használatos szert akar alkati szerként szedni, akkor a legjobb, ha LM potenciát használ (elsőnek LM 1-t, folytatva maximum LM 6-ig), vagy kezdheti a kezelést az akut bajoknál megadott legmagasabb potenciával. Ennél magasabb C potenciára akkor menjen, ha a szer bebizonyította, hogy „működik”, de a hatás nem elégséges (de jobb, ha áttér LM 6-ra).

A potenciák megadásánál igyekeztem a Magyarországon kapható potenciákat figyelembe venni, ettől csak akkor tértem el, ha az eltérő potencia nagyon fontos a gyógyításban.

Az alkati kezelést többnyire legalább C 1000 (= 1 M), de még inkább a C 10 000-es (=10 M) potenciával (minimum hathetenti adagolásban) kell végezni (a 10M-es potenciát ennél gyakrabban, nagyon nagyon ritka kívételektől eltérően, nem szabad beadni). Azoknál a szereknél, ahol a potenciának ez a magassága fontos, a C 200-as potenciát zárójelbe tettem, és CSAK azért sorolom egyáltalán fel, mert sokan nem tudnak ennél magasabb potenciához jutni. Ahol a C 200-t nem teszem zárójelbe, ott ez a potencia is hatékony és ezért a klasszikus homeopátiában is használatos.
     De akár C 200, akár ennél magasabb potenciában folyik a kezelés, egy szert – nagyon kevés kivételtől eltekintve – nem lehet hónapokig, pláne nem évekig ismételgetni. Közvetlenül egymás után C 200-nál is csak négyszer-ötször (legalább egyhetes szünetekkel), ennél magasabb potenciánál pedig még kevesebbszer, kétszer, maximum háromszor. Később, tehát több hónapos vagy éves szünet után természetesen újra vissza lehet térni ugyanahhoz a szerhez.

Ezen az oldalon ismét lehetőség van arra, hogy sokadszorra felhívjam a figyelmet az LM potenciák kiválóságára. A honlap „LM potencia” című cikkében részletesen leírtam, hogy Hahnemann miért fejlesztette ki ezt a dinamizálási módszert, és azt is, hogy miután kifejlesztette, soha többé nem használta a C potenciákat (ő a D potenciát nem is ismerte).
     Hahnemann megfigyelte, hogy a C-es potenciák (ő legtöbbször C 30-as potenciát használt) hatnak ugyan, de az adott panasz később visszatér. Ezt akarta megelőzni az LM potencia kifejlesztésével, ami sikerült is neki. Risch professzor hűen követte Hahnemann utasításait, és még az akut panaszoknál is LM potenciát használt, többnyire az LM 18-t.
     Az LM potencia azokban az esetekben, amikor az akut panasz mögött valami elhúzódó betegség rejtőzik, hatásosabb, mint a C potenciák. Például nemrég valakinek egy panaszára Nitricum acidum C 6-t adtam. A szer azonnal hatott, az illető fájdalma elmúlt, de másnap visszajött, az újabb adagra megint azonnal elmúlt, hogy a harmadik nap szintén visszajöjjön. Ekkor ugyanabból a szerből LM 6-os potenciát kapott, amire gyógyulása egészen másképp alakult, mint a C-s potencia után: A fájdalom ugyan ekkor is elég gyorsan elmúlt, de valamilyen tompa „morgás” megmaradt a helyén, a páciens világosan érezte, hogy a szer „működik”, „dolgozik”, és ez a „morgás” csak a harmadik adag LM 6-ra múlt el teljesen, úgy hogy ezután már az eredeti fájdalma sem tért vissza többé.
     Ez az eset – és a fent említett cikkben leírt Risch professzor esete – nagyon érzékletesen mutatja meg a C és az LM potenciájú szerek gyógyító hatásának különbözőségét. Az LM potencia még az akut betegségek esetén is megpróbál „megküzdeni” a problémával, ha a tünetek oka valójában egy rejtett betegség, akkor azzal „veszi fel a küzdelmet” és így gyógyít.
     Ez a gyógyítási folyamat természetesen főleg a krónikus betegségek, azaz az alkati kezelésnél nyer fokozottan jelentőséget, de sokszor az akut panaszok mögött is valamilyen krónikus eredetű baj húzódik, amiről talán nem is tud a beteg. Szinte csak a sérüléseknél (az operációk sérülésnek számítanak!) vagy mérgezéseknél (romlott étel evése ide tartozik), azaz egy kívülről hirtelen jövő károkozásnál lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a betegség tisztán akut és nem krónikus, vagy legalább nem részben krónikus eredetű. Ezért sok esetben az akut betegségeket is lehet a helyes szer LM potenciájú adagjával gyógyítani.
     Abban, hogy ezt még Németországban is kevesen teszik, valószínűleg az elkészítés kissé komplikált módja játszik jelentős szerepet. Risch nyilván ezért állapodott meg egyetlen potenciánál (az LM 18-asnál), és tartotta ezt rendelőjében minden szerből, hogy betegeinek adhasson belőle.
     Bár a következő táblázatban az akut kezeléseknél nem tüntetem fel az LM potenciát, az LM 1-től LM 6-ig terjedő potencia az akut eseteknél is sok szernél alkalmazható, de nem mindegyiknél és nem minden esetben. Akut bajoknál ugyanis legtöbbször gyors, határozott, „erős” hatásra van szükség, amire a C és D potenciák jobban képesek, mint az LM.
     Annak eldöntése tehát, hogy mikor melyik potenciát érdemes használni, az akut esetekben is alapos megfontolás kérdése: Ha az akut panasz influenza, vagy valami ehhez hasonló, fokozatosan kifejlődött tünet, akkor az LM is szóba jöhet. Ha azonban az akut panasz hirtelen lépett fel, vagy azonnal és erősen kell hasson (például fájdalomnál), akkor jobb C-t vagy D-t használni. És vannak szerek, melyekre csakis ez utóbbi hatás-mechanizmus a jellemző, ilyenek elsősorban az Aconitum és az Arnika, amiért is ezeknél az LM használata semmilyen esetben nem célszerű.

Természetesen az LM potenciákat sem lehet a végtelenségig szedni (kivételek vannak). Krónikus betegségeknél az LM 18-t hetente egyszer-kétszer maximum hat hétig, az LM 6-t két-háromnaponta szintén maximum hat hétig szabad szedni. Ha a beteg állapota jelentősen javul, akkor mindig ritkítani kell az adagolás sűrűségét, vagy egészen be kell fejezni. Az akut panaszoknál az LM potenciájú szer szedésének szabályai megfelelnek a C potenciánál elmondottakkal.

Az LM potencia bemutatásánál idéztem Hahnemann doktort, aki ezt írta: „A hosszadalmas betegségeknél minden nap vagy kétnaponta egy adagot, az akut betegségeknél azonban minden 2., 3., 4., 6. órában, és a legsürgősebb esetekben minden órában vagy akár még ennél is gyakrabban lehet hónapokon keresztül a betegnek beadni.” És a rák miazmát bemutató oldalon olvasható olyan eset, ahol a beteggel kezelője két évig szedetett Thuj LM 6-t. – Ezek azonban olyan esetek, melyek súlyosságuk folytán rendkívüli, a szokásostól, szabályszerűtől eltérő megoldásokat követelnek.
     Ha valakinek rákja van, vagy más igen súlyos krónikus betegsége, akkor LM potenciában szinte bármilyen hosszú ideig szedhet homeopátiás szert, de okosabb egy bizonyos szer szedését olykor teljesen megszakítani, vagy más szerekkel felváltva adatni, vagy a potenciát váltogatni, egyszóval 1) gondoskodni arról, hogy a szervezet ne szokjon hozzá, 2) az adagolást mindig a beteg állapotának megfelelően kiválasztani. Ez azt jelenti, hogyha egy szer hosszan tartó szedése mindig hoz valamilyen javulást a beteg állapotában, akkor azt addig lehet vele szedetni, amíg ez a javulás fennáll. Ha megáll a javulás, akkor szünetet kell beiktatni, és más szerrel próbálkozni, de ha azok nem segítenek, később emelt vagy csökkentett potenciában újra vissza lehet térni az első szerre.

J. H. Clarke úgy fogalmaz, hogy ha a megegyezés a szer gyógyszerképe és a páciens tünetei között egzakt, akkor a magasabb potenciák hatnak jobban. Ha a hasonlóság inkább csak általános, akkor az alacsonyabb potenciákat kell alkalmazni. Ez nem más, mint az alkati és az akut kezelés közötti megkülönböztetés, az alkati kezelésnél a tünetek összességének kell megegyeznie a helyes szer gyógyszerképével, míg az akut panaszoknál elég a legfontosabb, az adott panaszra vonatkozó tünetek megegyezése.

A homeopátiás szerek ajánlott potenciáiról lásd még a honlap következő cikkét.SZER NEVE AKUT BETEGSÉGEK
KEZELÉSEKOR
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ESETÉN,
ALKATI KEZELÉSKOR
Abrotanum (Abrot) C 3-30
Aconitum (Acon) min. C 6, inkább C 30
Agaricus muscarius (Agar) C 3-30 tüdőpanaszoknál
C 30 és C 200 idegi bajoknál

Allium cepa (All-c) C 3 és C 6
Aloe (Aloe) C 6, C 12 vastagbél-panaszoknál,
C 30 ingerlékenységnél

Alumina (Alum) C 6 C 30 és C 200
Ambra (Ambr) C 2 és C 3
Ammonium carbonicum (Am-c) C 6
Ammonium muriaticum (Am-m) C 3-6
Anacardium (Anac) (ritkán használatos) C 30 C (200)-10 000; LM 6-30
Antimonium crudum (Ant-c) C 3-6
Antimonium tartaricum (Ant-t) min. C 6 és C 30
Apis (Apis) C 3,
C 30 ingerlékenységnél

Apocynum (Apoc) őstinktúra - C 6
Argentum nitricum (Arg-n) C 6-12,
C 30 idegi panaszoknál

Arnica (Arn) külsőleg (higítva): őstinktúra
belsőleg: C 30 és C 200

Arsenicum album (Ars) C 12 pl. gyomorpanaszoknál
C 30 és C 200 pl. asztmánál
C (200)-10 000; LM 6-30
Asa foetida (Asaf) C 2-6
Aurum (Aur) C 3 szervi panaszoknál
C 30 idegi panaszoknál
C 200-1000; LM 1-6;
Coulter C 50 000-ben is adja öngyilkossági hajlam esetén!
Avena sativa (Aven) őstinktúra - C 2
Bacillinum Burnett (Bac)
C 200; LM 1-6
Baptisia (Bapt) őstinktúra - C 12
Barium carbonicum (Bar-c)
C 30 és C 200
Belladonna (Bell) C 6-30 (ritkán) C 200 és magasabb
Bellis perennis (Bell-p) őstinktúra - C 3
Benzoicum acidum (Benz-ac) C 2-6 LM 1 (fontos szikotikus – köszvény-ellenes – szer!)
Berberis vulgaris (Berb) őstinktúra - C 6
Bismuthum (Bism) C 1-6
Borax (Bor) C 1-3
Bovista (Bov) C 3-6 és C 30
Bromum (Brom) C 1-3
Bryonia (Bry) C 6 és C 12 és C 30
Bufo (Bufo) C 6 és C 30SZER NEVE AKUT BETEGSÉGEK
KEZELÉSEKOR
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ESETÉN,
ALKATI KEZELÉSKOR
Cactus (Cact) őstinktúra - C 3
Caladium (Calad) C 3-6 és C 12
Calcium carbonicum (Calc) (nagyon ritkán C 30) C 200; LM 6-18
gyermekeknél ismételhető, felnőtteknél azonban nem szabad ismételni
még az amerikaiak is csak nagyon ritkán adják ennél magasabb potenciában
Calcium fluoricum (Calc-f) C 3-12
ritka adagolásban

Calcium phosphoricum (Calp-p) C 3-6 és C 30 az alkati kezelés bevezető szereként,
valamint a változó korban
és legyöngült egyéneknél C 30-as kúra
Calendula (Calen) külsőleg: őstinktúra
belsőleg: őstinktúra - C 2

Camphora (Camph) őstinktúra - C 1
Cannabis indica (Cann-i) őstinktúra - C 6 (ritkán) LM 1
Cannabis sativa (Cann-s) őstinktúra - C 3-6
Cantharis (Canth) C 6-30
Capsicum (Caps) C 3-6
Carbo animalis (Carb-an) C 3-6 és C 30
Carbo vegetabilis (Carb-v) C 1-6 és C 30 C 30
idős korban hetente egy adag
és kollapszus vagy életveszély esetén
Carcinosinum (Carc)
C 200, ritkábban C 1000; LM 6
Carduus marianus (Card-m) őstinktúra - C 2
Causticum (Caust) C 3-30 C 200 és C 1000; LM 6
Coulter C 200 kezdve egészen C 50 000 potenciáig adja
idős korban hetente egy adag C 30
Ceanothus (Cean) őstinktúra - C 1
Chamomilla (Cham) C 3-30, ritán C 200
Chelidonium (Chel) őstinktúra - C 3
China (Chin) őstinktúra - C 30
Cicuta virosa (Cic) őstinktúra - C 3 bőrkiütéseknél
C 30 - 200 epilepsziánál

Cimicifuga (Cimic) C 1 méhpanaszoknál
C 3-6 fejfájásnál
C 30 idegi bajoknál

Cina (Cina) C 3 férgesség esetén
C 30 és C 200 ingerlékenységnél

Cinnabaris (Cinnb)
(=Mercurius sulfuratus ruber)
C 1-3
Cistus canadensis (Cist) C 1-30
speciális orrgarat-szer
a skrofulózis ősi szere

Clematis (Clem) C 3-30
Cobaltum (Cob) C 6-30
Cocculus (Cocc) min. C 3 és 30
Coccus cacti (Coc-c) C 1-3
Coffea cruda (Coff) C 3;
C 30 és C 200 alvászavarnál

Colchicum (Colch) C 3-30;
C 200 vérhasnál

Colocynthis (Coloc) C 6 kólikánál,
C 30 idegfájdalomnál

Conium (Con) C 6 és C 30 C 200 daganatnál ritka adagolásban
Crataegus (Crat) őstinktúra (C 2)
Crocus (Croc) őstinktúra
C 3 vérzésnél,
C 30 idegbántalmaknál

Crotalus horridus (Crot-h) C 6
Stauffer csak a C 12 és efeletti potenciát - C 30 - ajánlja

Croton tiglium (Crot-t) C 6 és C 30
Cuprum metallicum (Cupr) C 6 és C 30 C 30 és C 200 ritka adagolásban
Cyclamen (Cycl) C 3-6SZER NEVE AKUT BETEGSÉGEK
KEZELÉSEKOR
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ESETÉN,
ALKATI KEZELÉSKOR
Digitalis (Dig) C 3 - C 6
Dioscorea (Dios) C 3-6 és C 30
minél erősebb az izgatottság,
annál magasabb, és fordítva

Drosera (Dros) C 1-12
D 30 szamárköhögésnél

Dulcamara (Dulc) C 2-6
C 30 visszatérő panaszoknál

Echinacea (Echi) őstinktúra - D 1
Equisetum (Equis) őstinktúra - C 3-6
Eupatorium
perfoliatum (Eup-per)
C 2-3
Euphrasia (Euphr) C 3-6
Ferrum
metallicum (Ferr)
C 2-6
C 30 vastatalmú gyógyszerek
túladagolásánál

Ferrum
phosphoricum (Ferr-p)
C 3-12
Fluoricum acidum (Fl-ac) C 6 C 30 ritka adagolásban,
inkább LM 1-6
anti-miazmatikus és rák elleni szer
Gelsemium (Gels) C 6-12 és C 30
Glonoinum (Glon) C 3-6 és C 30
Gnaphalium (Gnaph) C 3-30
Graphites (Graph) C 6 - C 30 C 30 és C 200
Coulter 1 M-ig is felmegy;
LM 6
Guajacum (Guaj) őstinktúra - C 6
Hamamelis (Ham) külsőleg: őstinktúra
belsőleg: őstinktúra - C 6
C 200 vérköpésnél

Hekla lava (Hekla) C 3-30
Helleborus (Hell) őstinktúra - C 3-6
Helonias (Helon) őstinktúra - C 3-6
Hepar sulfuris (Hep) C 1-3 a gennyesedés elősegítésére
C 200 a gennyesedés gátlására
Stauffer mindkét esetre C 30-t ajánl
Imhäuser C 3-t ad minden gennyesedő akut panaszra
C 200 és 1 M potenciában
közbenső szerként alkati kezelésnél;
LM 1
Hydrastis (Hydr) külsőleg: őstinktúra
belsőleg: őstinktúra - C 30
rákos daganatok elleni szer

Hyoscyamus (Hyos) C 3 görcsös köhögésnél
C 6 álmatlanságnál
C 12 görcsös rohamoknál
C 200; LM 6
Hypericum (Hyper) őstinktúra - C 3
idegsérüléseknél évekkel később is hatásos

Ignatia (Ign) minimum C 30! C 30, C 200 közbenső szerként, akár hosszabb ideig is adva
Coulter 10 M-ben is adja;
LM 6-18
Ipecacuanha (Ip) C 3 pl. bronchitisnél, asztmánál
C 30 szamárköhögésnél
C 200 maláriánál

Jaborandi (Jab) C 3
Jodum (Iod) C 3-6 pl. kruppnál, strumánál
C 30 idegrendszeri panaszoknál

Kalium
bichromicum (Kali-bi)
C 3-6 C 12-30 anti-miazmatikus szer
köztes szerként alkati kezelésnél
Kalium
carbonicum (Kali-c)
C 30 C 30, C 200;
LM 6-18
Kalium jodatum (Kali-i) C 1-3
Kalium sulphuricum (Kali-s) C 3-12 LM 1
anti-miazmatikus szer
köztes szerként alkati kezelésnél
Kalmia (Kalm) őstinktúra - C 6
az egyik legjobb hp-es szív-gyógyszer

Kreosotum (Kreos) C 3-6
C 200 érzékeny betegeknél
anti-miazmatikus és rák elleni szer;
LM 1
Lac caninum (Lac-c) C 30 és magasabb
Lachesis (Lach) ritkán használatos
minimum C 12
C 200, 1 M, 10 M;
LM 6-tól felfelé
Laurocerasus (Laur) őstinktúra - C 3
Ledum (Led) külsőleg (bolhacsípásek ellen): őstinktúra
belsőleg: C 3-30,
illetve C 1000 bolhák ellen

Lilium tigrinum (Lil-t) C 3-30
Lobelia inflata (Lob) külsőleg: őstinktúra (tölgyfa-méreg ellen)
belsőleg: őstinktúra - C 30

Lycopodium (Lyc) C 12-30 C 200, 1 M, 10 M;
LM 18 és magasabb
Lyssin (Lyss) C 30SZER NEVE AKUT BETEGSÉGEK
KEZELÉSEKOR
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ESETÉN,
ALKATI KEZELÉSKOR
Magnesium
carbonicum (Mag-c)
C 3 - C 30
Magnesium
muriaticum (Mag-m)
C 2-6
Magnesium
phosphoricum (Mag-p)
C 1-12
Medorrhinum (Med) soha! nozóda, a szikózis miazma fő szere
csak a legmagasabb potenciákat szabad és kell adni
min. C 10M;
LM 18-tól felfele
Mercurius (Merc)
(=M. solubilis)
C 12 - C 30 anti-miazmatikus és alkati szer
C 200-tól felfele;
LM 6-tól felfele
Mercurius
corrosivus (Merc-c)
C 6
Mercurius dulcis (Merc-d) C 3-6
C 15 fülgyulladásnál

Mezereum (Mez) C 6-30
Millefolium (Mill) őstinktúra - C 3
Moschus (Mosch) C 1-3
Murex (Murx) C 3-30
Muriaticum
acidum (Mur-ac)
C 1-3
Myristica (Myris) C 3-6 és C 200
„homeopatikus kés”, tályogok felnyitására

Naja (Naja) C 6-30
Natrium carbonicum (Nat-c) C 6
C 30 idegi eredetű panaszoknál

Natrium muriaticum (Nat-m) ritkán C 6-30 alkati kezelésre min. C 10 M;
Coulter C 50 M-t is használ;
LM 6-tól felfele
Natrium
phosphoricum (Nat-p)
C 3-12
Natrium sulphuricum (Nat-s) C 2-12 fontos anti-miazmatikus szer
C 30 krónikus betegségek kezelésénél köztes szerként
alkati szerként C 30 vagy LM 1-6
Nitricum acidum (Nit-ac) akut panaszoknál ritkán használatos;
C 6; LM 1-6
fontos anti-miazmatikus szer,
nem alkati szer, de a krónikus betegségek kezelésénél elengedhetetlen
C 6; LM 1-6
Nux moschata (Nux-m) C 1-6
Nux vomica (Nux-v) C 6-30 C 1 M, C 10 M;
Coulter C 50 M-t is használ;
LM 18-tól felfele
Oleander (Olnd) C 3-30
Opium (Op) C 3 - C 30, C 200
C 30 ijedtség okozta panaszoknál

Oxalicum acidum (Ox-ac) C 6 - C 30
Passiflora (Passi) őstinktúra - D 1
Petroleum (Petr) C 3 - C 30 ritkán alkalmazott alkati szer
C 200, C 1 M
Phosphoricum acidum (Ph-ac) C 1-3
Phosphorus (Phos) ritkán!
C 6 - C 30
C 1 M, C 10 M; LM-6-tól felfele
Phytolacca (Phyt) őstinktúra - C 3
Picrinicum acidum (Pic-ac) C 6
C 30 szellemi kimerültség esetén

Platinum (Plat) C 6 - C 30 ritkán alkalmazott alkati szer
C 30
Plumbum (Plb) C 3-6; C 30
Podophyllum (Podo) őstinktúra - C 6,
C 200 és C 1 M súlyos hasmenésnél
(cholera infantum = csecsemők, gyermekek hasmenése
cholera asiatica = súlyos fertőző hasmenés)

Psorinum (Psor)
nozóda
C 200, C 1M, C 10M;
LM 6-tól felfele
Pulsatilla (Puls) ritkán! C 12-30 C 1 M, 10 M (Coulter C 50 M-ben is használja);
LM 6-tól felfelé
Pyrogenium (Pyrog) C 12-30, C 200
Radium bromatum (Rad-br) C 12 - C 30
rák és a besugárzás mellékhatásai elleni szer

Ranunculus
bulbosus (Ran-b)
őstinktúra - C 3-30
Rhododendron (Rhod) C 1-6
a nyári reuma ellen - (Rhus-t az őszi és téli ellen),
időjárás-, légnyomás-változás okozta fejfájásnál

Rhus toxicodendron (Rhus-t) min. C 12, inkább C 30 - C 200
Robinia (Rob) C 3
gyomorégés,
hiperklórhidria (savasság, savanyú testszag) ellen

Rumex (Rumx) C 3-6
Ruta (Ruta) C 1-6


SZER NEVE AKUT BETEGSÉGEK
KEZELÉSEKOR
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ESETÉN,
ALKATI KEZELÉSKOR
Sabadilla (Sabad) C 3-30
Sabal serrulata (Sabal) őstinktúra - C 3
Sabina (Sabin) külsőleg: őstinktúra (szemölcsök ellen)
belsőleg: C 3-C 30

Sambucus nigra (Samb) őstinktúra - C 3
Sanguinaria (Sang) őstinktúra fejfájásnál
C 6 reumatizmusnál
C 12-30 változókori panaszoknál
C 200 izomfájdalomnál

Sanicula aqua (Sanic) C 30
Sarsaparilla (Sars) C 1-6
Secale cornutum (Sec) C 1 - C 30
Selenium (Sel) C 6-30
Senecio aureus (Senec) őstinktúra - C 3
Senega (Seneg) őstinktúra - C 3
Sepia (Sep)
C 10 M (Coulter C 50 M-ben is használja)
nagyon ritka adagolásban
„második adag Sepia műhiba”;
LM 18-tól felfelé
Silicea (Sil) C 12-200 C 200, 1 M, 10 M;
LM 6-tól felfelé
Solidago (Solid) őstinktúra - C 3
Spigelia (Spig) C 6-30
C 30 ideges szívdobogásnál

Spongia (Spong) C 1-3
Stannum (Stann) C 3-30
Stahisagria (Staph) C 6-30 C 200, C 10M;
LM 6-tól felfelé
Sticta pulmonaria (Stict) őstinktúra - C 1-6
Stramonium (Stram) C 6-30, C 200; LM 1-től felfelé
Strontium
carbonicum (Stront-c)
C 3-6, és C 30
Strophanthus
hispidus (Stroph-h)
őstinktúra - C 3
Strychninum
purum (Stry)
C 3 - C 30
Sulphur lotum (Sulph) C 12-től C 200 minden potencia C 10 M (Coulter C 50 M-t is használ);
vagy C 200-zal kezdve lépésenkint felfelé;
LM 1-től felfelé
Sulphuricum acidum (Sul-ac) C 1-3
Sulphur iodatum (Sul-i) C 3
Symphytum (Symph) külsőleg: őstinktúra
belsőleg: őstinktúra - C 1

Syphilinum (=Luesinum) (Syph) soha! nozóda
C 10 M és magasabb; LM 18-tól felfelé
Tabacum (Tab) C 3 - 30
Taraxacum (Tarax) őstinktúra - C 3
Tarentula
hispanica (Tarent)
C 30
Tellurium (Tell) C 3 - C 6
Thiosinaminum (Thiosin) külsőleg (higítva): őstinktúra
belsőleg: őstinktúra - D 2

Thuja occidentalis (Thuj) külsőleg: őstinktúra (szemölcsökre, kinövésekre)
belsőleg: C 30, ritkán alacsonyabb
az egyik legfontosabb szer a krónikus betegségek kezelésére,
ezért az alkati kezelésnél mindig szükség van rá
(a kezelés kezdetekor és később köztes szerként);
LM 6
Thyreoidinum (Thyr) C 6-30
Tuberculinum (Tub) soha nozóda, krónikus betegségek kezelésénél alkati és anti-miazmatikus szerként;
C 200, C 1 M, 10 M (Coulter 50 M-t is használ);
LM 18-tól felfelé
Urtica urens (Urt-u) őstinktúra - C 3
Valeriana (Valer) őstinktúra - C 3
Veratrum album (Verat) C 6-30
Verbascum (Verb) külsőleg (a fülbe): őstinktúra
belsőleg: őstinktúra - C 3

Viscum album (Visc) őstinktúra - C 6
X-Ray (X-ray) min. C 12, inkább C 30
a röntgenbesugárzások okozta károk ellen

Zincum metallicum (Zinc) C 3-6
C 30 az agy- és a gerincvelő-betegségeinélBefejezve: 2013. március 4.


GYÓGYSZERKAPCSOLATOK

VISSZA A GYAKORLATI HOMEOPÁTIA OLDALRA

VISSZA A HOMEOPATIKUS SZEREK OLDALRA
KEZDŐLAP         ÉRDEKESSÉGEK         HÍREK         SAJÁTVÉR TERÁPIA         ELMÉLETI HOMEOPÁTIA

GYAKORLATI HOMEOPÁTIA            ALKATI KEZELÉS            GALÉRIA            GYAKORI KÉRDÉSEK

LEGÚJABB FRISSÍTÉSEK            KERESÉS A HONLAPON            KAPCSOLAT            HASZNOS LINKEK