A NEHEZEN  KEZELHETŐ  GYEREKEK
ALKATI  SAJÁTOSSÁGAI

A DÜHKITÖRÉSEK ELLENI SZEREK

Coulter asszony „Homeopatikus gyógyszerek portréi” című műve nyomán

E probléma tárgyalását Coulter asszony a következő kérdéssel vezeti be: „Hogyan tud egy gyerek, aki kicsi és sérülékeny, a felnőttek ellen, akik körülveszik és korlátokat szabnak neki, a legkönnyebben védekezni? Hiszen lassúbb, mint ők, nem tud jól beszélni, testileg gyengébb és függőbb – mit tud tenni, hogy mégis felülkerekedhessen?”
     Ennek elérésére az egyik taktika a dühkitörés, melyek csak az első pillanatra tűnnek minden gyereknél egyforma lefolyásúnak, alaposabb odafigyelésre azonban jellegzetes különbözőségeket mutatnak. Ezek alapján lehet kikeresni a gyerek számára azt a szert, mellyel aszociális viselkedését enyhíteni lehet. Akkor is, ha egy gyerek rosszul viselkedik, a különböző alkatok megőrzik jellegzetességeiket, amiket meg kell tudni egymástól különböztetni.

A Calcium carbonicum homeopatikus szer azon gyerekek üvöltő, vad, engedetlen, akaratos dühkitöréseitét képes megszelídíteni, akik azért nem tudnak beilleszkedni az őket körülvevő világba, mert nem képesek uralkodni magukon.
     A CALC-alkatú gyereknek vagy állandóan, vagy időközönként megismétlődő szériában vannak dühkitörései, és a szó szoros értelmében bármi kiválthatja ezeket. Ha egy ok megszűnik, keres magának egy másikat, ami miatt újra üvöltésbe foghat. Csakúgy, mint a Chamomilla-állapotú gyerek, dühkitörései számára a CALC is folyamatosan és minden látható ok nélkül talál valamilyen kiváltó ingert.
     A CALC-gyerek a rendelőben gyakran nem engedi a szüleit nyugodtan beszélni, állandóan megzavarja őket, bömböl, kiabál, kunyerál, sivalkodik és elviselhetetlen lármát és felfordulást okoz. Otthon elfogadhatatlan kívánságai vannak, és egyáltalán nincs senkire tekintettel. A legtöbb ilyen gyereket azonban a Calcium carbonicum ismételt adagjai képessé teszik, hogy civilizált módon viselkedjen.
     Egy kiegyensúlyozott és jóindulatú CALC-gyereknek ugyan nincsenek dühkitörései, de azért neki is van technikája, mellyel megpróbálja környezetében elérni, amit akar. Ez a makacsság. „Akarom, és meg is fogom csinálni”, vagy „Nem, nem akarom, és nem is fogod elérni nálam” – ilyen és ehhez hasonló mondatokkal akarja akaratát keresztülvinni. A CALC-alkat olyan makacs tud lenni, mint egy öszvér. Ha az iskolában valamire kényszeríteni akarják, csendesen, hajlíthatatlanul áll ellen. A különösen flegma CALC-gyerekek mereven bámulnak valahova és tökéletesen megtagadják az együttműködést.

A Sulphur-gyerekek akaratossága vagy engedetlensége általában energikus, határozott formában nyilvánul meg, Hirtelen forrnak fel, vörösek és forrók lesznek, kiabálnak és toporzékolnak. Ugyanakkor dühüknek van oka, és ha eltűnik, a dühkitörés olyan gyorsan megszűnik, ahogyan keletkezett. Az eset el van felejtve, a hangulat újra derűs, és öt perc múlva a gyerek megint normális.

A Hepar sulfuris-állapotban levő gyerek gonoszabb, mert ő ok nélkül gyötri és kínozza a környezetét, lökdösi társait, akik nem csináltak neki semmi rosszat – mondhatni hidegvérrel bánt másokat, szinte az dühíti fel, hogy áldozata nem tett semmi provokálót ellene.

A Tuberkulinum-gyerek szintén pszichésen lesz erőszakos, de ő csak azt támadja meg, aki provokálja őt. Tettek helyett inkább szóval bántja a másikat, miközben olyan szitokszavakat használ, melyekről nem is lehetett sejteni, hogy ismeri őket. Már a három- négyéves TUB-gyerek tud káromkodni, és eközben a legközönségesebb, legpiszkosabb kifejezéseket használja.

A Belladonna-állapotú gyerek teljesen elveszti uralmát maga fölött a dühkitörése alatt. Harap, rúg, és ruháit tépi. Ez kifejezett harccá fajulhat. Jó tudni, hogy a Belladonna a Calcium carbonicum akut szere, ezért van az, hogy a gyerekek túlnyomó többségének akut megbetegedéseinél a Belladonna segít.

A Nux vomica-gyerek is tud féktelenül viselkedni, és a felnőttek lábába rúgni, de ő azért nem lesz annyira őrült, mint a Belladonna. Ő mások életét inkább azzal nehezíti, hogy minden nap ingerlékeny és rosszkedvű, ami aztán alkalmakként dühkitörésbe torkollik.

A Lycopodium-gyerek akaratos és lázadó lehet, a dühkitörések azonban csak ritkán tartoznak azon eszközök közé, melyekkel akaratát érvényesíteni akarja. Az ilyen gyerek ugyan engedetlen, de nem rosszkedvű (Allen).

A Natrium muriaticum-gyerek rendkívül dühössé válhat, de ilyenkor inkább hevesen zokog, mint kiabál vagy veszekszik. A testét rázó sírás olykor szabályos hisztérikus rohamba torkollhat. Bár a zokogásnak a közvetlen kiváltó oka általában egy csekélység, valójában ez csomó, régóta halmozódó valós vagy képzelt bántásnak az eredménye. Ezért olyan nagy a dühe és az elkeseredése, és ezért tart soká, amíg elmúlik.

A Phosphor dühkitörései legtöbbször arra irányulnak, hogy felkeltsék az érdeklődést, és a gyereknek azt a hajlamát mutatja, hogy szeret mindent dramatizálni. Még amikor rettenetesen komiszul viselkedik, akkor is körbe-körbe pislog, hogy lássa, milyen hatást kelt másokban, és ennek alapján eldöntse, mi a következő teendője. A dühkitöréseit ezért azonnal abbahagyja, ha úgy veszi észre, hogy nem tud vele többet elérni.

A Lachesis dühkitörései roppant különösek. Az egyébként magát kontroll alatt tartó gyerekben valami hirtelen bekattan, és ettől elkezd gyűlölködően viselkedik – összekarmolja saját magát, és szóval, tettel elkezd maga körül vagdalkozni.


Feltéve: 2013. február 19.


VISSZA AZ ALKATI KEZELÉS ELVE OLDALRA

VISSZA A GYAKORLATI HOMEOPÁTIA OLDALRA

VISSZA A HOMEOPATIKUS SZEREK OLDALRA
KEZDŐLAP         ÉRDEKESSÉGEK         HÍREK         SAJÁTVÉR TERÁPIA         ELMÉLETI HOMEOPÁTIA

GYAKORLATI HOMEOPÁTIA            ALKATI KEZELÉS            GALÉRIA            GYAKORI KÉRDÉSEK

LEGÚJABB FRISSÍTÉSEK            KERESÉS A HONLAPON            KAPCSOLAT            HASZNOS LINKEK