Jó reggelt! – Jó napot! – Jó estét! – Kellemes és hasznos időtöltést kívánok a honlapon! dr. Élthes Eszter


A  RITKÁBBAN ELŐFORDULÓ  ALKATI  SZEREK,
SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK


Az úgynevezett „nagy” alkati szerek leírása után, illetve közben a ritkábban használt alkati szerek bemutatását Peter Chappell, P. M. Bailey és, ha van ilyen, Coulter asszony portréi alapján közlöm.

E „kisebb” szerek mélyre ható hatásukban többnyire nem érik el a „nagy” szereket, ezért az alkati kezelés során egyedül nem képesek minden problémát megoldani. Sokszor csak a nagy szerek mellett kiegészítésként jönnek szóba, amikor egy más alkatú ember időlegesen e szerekre jellemző „állapotba” kerül. Ugyanakkor e szereknek is megvannak a maguk különleges jellegzetességei, ezért nélkülözhetetlen az ismeretük, és van köztük olyan, melyek nem helyettesíthetők egyetlen más „nagy” alkati szerrel sem.


Anacardium
Aurum
Barium carbonicum
Belladonna
Cannabis-indica
Causticum
Ignatia

folytatása következik


ANACARDIUM (ANAC)

E szer alapanyaga egy növény, a malakkadió. Az Anacardium állapotot e szóval lehet kifejezni: „teljes elszigetelődés”. Ennek előidéző okai lehetnek a születéskor vagy később bekövetkező elszigetelődés, elkülönülés, ami az önbecsülés elvesztését okozza.
     Tehetetlenségérzés keríti hatalmába. Az Anacardium be akarja bizonyítania magának, hogy ő is értékes ember. Kétségbeesetten vágyik arra, hogy szeressék és elfogadják. Az eredményességtől, például sikeres vizsgáktól, előléptetéstől stb. függ az önbecsülése. Sikerek hiányában elveszíti önbizalmát, konfliktus helyzetbe kerül és elszigetelődik, elkülönül. Mindig kívülállónak, magányosnak érzi magát; úgy véli, hogy bármennyire vágyik rá, senki sem érti meg őt.

Erős kisebbrendűségi érzés, önbizalomhiány alakul ki nála, ami gyakran kegyetlenség, érzéketlenség és gyilkos indulatok formájában nyilvánul meg. Vad szenvedélyek dúlnak benne. Magányos farkashoz hasonlít, aki vicsorgatja a fogát, de a támadáshoz sokszor nincs meg a kellő önbizalma.
     Ilyen állapotban az Anacardium gyermek (vagy felnőtt) széttépi a legyeket vagy farkasokat rajzol. Sztálin például mindig farkasokat firkálgatott a politikai találkozók alatt.

Ugyanakkor az ilyen típusú személyiség első látásra kifejezetten félénknek, sőt jól neveltnek, csendesnek tűnik. Előfordul, hogy kegyetlenségre való hajlamát csak közvetlen környezetében ismerik. Kettősség jellemzi személyiségét; vagy nagyon kedves, vagy durva, a két véglet között nincs átmenet. Durvaságát egy erősebb emberrel való kapcsolat is kiválthatja, hiszen kisebbrendűsége miatt ilyenkor elnyomottnak, értéktelennek érzi magát, olyannak, akinek valamilyen módon bizonyítania kell saját „értékét”.
     Ez a kettősség nemcsak a viselkedésében, hanem az agyában is megtalálható: úgy érzi, hogy két személy lakozik benne, vagy két akaratnak kell engedelmeskednie. Sokszor a maga körül levő világot álomszerűnek érzékeli.

Az iskolában, illetve a munkahelyén értékelik, sok energiát fektet a tanulásba, a munkájába, mert ezzel elfogadást és „szeretetet” tud kivívni magának. De ha nagyon igyekszik, és mégis kudarcot vall, vagy ha kritikát kap, akkor azonnal elveszíti az önbizalmát. Mindig másokban keresi a hibát, magyarázatokat keres kudarcaira, ahelyett, hogy tanulna belőlük.
     Bosszantani kezdi a többieket, kötekedővé válik Az ilyen viselkedés miatt könnyen elveszítheti mások szimpátiáját, szeretetét és törődését. Erőszakoskodni kezd a gyengébbekkel, megfélemlíti őket, és ennek következtében bandavezér lesz belőle; elvetemült, erőszakos viselkedése bűnözésbe sodorja.

Az Anacardium durvasága nem jelentkezik mindig tettlegességben. A mai civilizált társadalomban gyakoribb az a típus, akinél a kegyetlenkedésre, erőszakra való hajlam „csak” borzalmas káromkodásban, félelmetes dühkitörésekben fejeződik ki. Az is gyakori, hogy az Anacardium páciens nem erőszakos, csupán megerősítésre vágyik. Ilyenkor testi tünetei és a mindig jelenlevő nagyon erős kisebbrendűségi érzése alapján lehet a legkönnyebben felismerni.

Ha az Anacardium állapota rosszabbodik, és erőszakossága fokozódik, annak oka gyakran a gyermekkorban keresendő. A bűnözői magatartás kialakulásának menete a következő: az apa kemény és kegyetlenül veri a gyermeket; az anya mindezt eltűri, esetleg a férj őt is bántalmazza. A gyermek megkeményedik, érzéketlenné válik az erőszakkal szemben.
     Megviselt vagy szélsőséges állapotban az Anacardium személy tudatosan gyilkol, vagy önkontroll híján válik gyilkossá.

Az Anacardium potenciális segítséget jelenthet azoknak, akik idős emberekkel foglalkoznak, kapcsolatban állnak az eutanáziával, katonáknak, akik már öltek embert, gyilkos diktátoroknak, a gyilkossághoz vonzódó rendőröknek, de egy rosszindulatú bírónak is. Skizofrénia és neuraszténia esetén is sikerrel alkalmazható.
     Az Anacardium-állapot más alkatú embereknél a bezártság hatására alakulhat ki, például raboknál, vagy ha valakit erőszakos támadás ért.

Az Anacardium homeopátiás szer hatással van az elmére, az idegekre, az izmokra, és az izületekre. Jól használható a gerincvelő megbetegedései esetén, és a harántcsíkolt izmok bénulásánál, az ínak sérülésénél, az izületek merevségénél. Idős emberek és hisztérikus gyermekek, nők kezelésénél.

Kulcstünetei:
Nagyon jellemző, hogy étkezéstől javul az állapota.
     Kettősség, megosztottság, elszigetelődés, magányosság – mindig megtalálható nála. Rossz a memóriája. Fizikai és szellemi erő hiánya. Nem szeret dolgozni. Gyakran semmit sem csinál, aztán egy rövid ideig keményen dolgozik, hogy létjogosultságát bizonyítsa. Gyáva. Tétovázó. Gyanakvó.
     Abroncsérzet az egyes testrészek körül. Dugulásérzés. Tompa nyomást érez a különböző testrészein. Hűvös, szigorú tekintet.


Az Anacardium leírása megint egyszer felhívja a figyelmet arra, hogy az alkati szerek olvasásánál nem szabad elfelejtkezni arról, hogy az alkati kezelés nem akarja „megmásítani” az embereket, és hogy a szer-leírások nem az önmagával harmóniában élő emberről szólnak, hanem azt mutatják be, ki-ki hogyan viselkedik, ha megbomlik a lelki-testi egyensúlya.

Az Anacardium-alkatú ember sem erőszakoskodik, ha nincs valami külső körülmény, ami a „rossz” oldalát hozza felszínre. Mindaz, ami a szer leírásában olvasható, az ilyen megbomlott egyensúly esetén léphet fel, de akkor is különböző intenzitással, hiszen azért vagyunk emberek, hogy uralkodni tudjunk magunkon. A nevelés, az intelligencia, az erények, a jó tulajdonságok nagyban közrejátszanak abban, hogy még a megbomlott lelki egyensúly esetén se kövessen el senki meg nem engedett dolgokat. A homeopátiás alkati szerek abban segítenek, hogy a beteg miközben megszabadul testi nyavalyáitól, lelki harmóniáját is visszanyerje és megőrizhesse.

Mindezek ismeretében nem kell félni az Anacardium és a hozzá hasonló „erőszakos” szerek – első olvasatra valóban – félelmetes leírásaitól. Példa erre egy beteg esete, aki évekig, sőt évtizedekig kínlódott a gyomrával, többször volt gyomorfekélye, de a hivatalos orvoslás nem tudott rajta tartósan segíteni. Az első homeopata, aki kezelte, rossz alkati szert adott neki, mert ugyanúgy félreismerte, mint a legtöbb ember. Ugyanis a beteget szinte mindenki nyugodt, kedves embernek tartotta, csak a figyelmesebbek vették észre rajta a nagyfokú kisebbrendűségi érzést. És csak a legközelibb hozzátartozók tudták, hogy olykor nagyon durva tud lenni, és hogy ilyenkor a legundorítóbb módon káromkodik és a leggorombább módon viselkedik. A harmadik feltűnő tulajdonsága volt, ami szintén nem tudatosult benne, tehát elmesélni sem tudta, hogy evés után minden tünete javult. Tehát e három feltűnő és különleges tünet: a súlyos kisebbrendűségi érzés, a durvaság káromkodással és az evésre való javulás, rámutatott a helyes szerre, az Anacardiumra. Ez végleg elmulasztotta a gyomor-bántalmait, és a durvaságát is nagy mértékben csökkentette.

Feltéve: 2012. június 7.


AURUM (AUR)

Aurum metallicum színarany porból készül. Jellemző rá az önpusztítás, ami testi szinten különösen a fekélyesedésben, a csontszuvasodásban, lelki szinten pedig az öngyilkosságra való hajlamban mutatkozik meg.

Az Aurum állapot a születéskor, születés után, kisgyermekkorban keletkezett elhagyatottság-érzés, vagy később egy hosszan tartó, nagy felelősség miatt fellépő szorongásérzés, vagy szerelmi csalódás miatt alakulhat ki. De ilyen állapotba kerül az az elmélyült, idealista diák is, akinek osztályelsősége után romlani kezd a tanulmányi eredménye, vagy az a milliomos, akinek összeomlik a birodalma, vagy az a nő, akinek épnek hitt családi élete vagy szerelmi kapcsolata borul fel.
     Ezen felül az Aurum bevált szer az ideges, hisztérikus nőknél, kamaszlányoknál, csenevész fiúknál, szívbetegségben vagy agylágyulásban szenvedő idős embereknél.

Amíg az Aurum-személy körül minden rendben van, addig kitűnő teljesítményre képes. Erős karriervágy fűti, sikerre és elismerésre törekszik. Szereti, ha nagyra értékelik, mint az aranyat. Erős kötelességtudattal rendelkezik. Általában szorgalmas, meditáló, szektarajongó, még jóval a „guru” halála után is. Előfordulhat, hogy nagy felelősséggel járó munkát végez magas beosztásban, esetleg a vallás területén. Feltűnő tünet, hogy erős stressz alatt vakmerővé válik, például gyorsan vezet autót a forgalommal szemben.

Idealista, teljesítménycentrikus; nemes célkitűzésekkel teli, komoly, zárkózott ember, aki azonban gyakran kibillen a lelki egyensúlyából. Ez különösen akkor következik be, ha kudarc éri. Amikor elveszti az önuralmát, megfélemlítő és arrogáns módon viselkedik. Szeszélyes ember, akinél nem lehet előre tudni, hogy mikor és mitől kap dühkitörést.
     Nagyon érzékeny a kritikára, azonnal erejét veszti, ha bírálatot lap, vagy ha meghiúsulnak a tervei, ezért sokszor már csírájában elfojtja annak lehetőségét, hogy megkritizálják. Könnyen megbántódik, megalázónak érzi, ha kritizálják vagy leszidják, már akkor is megsértődik, ha csak ellentmondanak neki vagy vitatkoznak vele.

Az Aurum a mély lelki bánat legfőbb szere, és az egyik leghatékonyabb segítség öngyilkossági szándék esetén. Természetesen nem minden Aurum alkatú személy hajlamos az öngyilkosságra, vagy ha vágyat is érez rá, nem tesz kísérletet rá. Lehet, hogy ehelyett a vallásban, de még inkább a meditációban, egy spirituális tevékenységben keres megoldást a maga számára, amit aztán nagyon komolyan vesz. De az is előfordulhat, hogy a kábítószerben vagy az alkoholban keres menedéket. Ezeknél jobb eset az, ha öngyilkossági gondolatait azzal kompenzálja, hogy új, súlyos kötelességekkel járó munkát vállal el.

A fent említett okok miatt teljesen örömtelenné válik, sőt meglehet, hogy depresszióba esik, vagy öngyilkosságot tervez. Lelke fájdalmát a klasszikus zene hallgatása enyhíti; mert a zene segít feldolgozni és kifejezni elnyomott és reménytelenül szomorú érzéseit.
     Idézet egy újságcikkből: „»Nem gondoltuk, hogy hajlamos az öngyilkosságra« – mondta a huszonnégy éves fiú édesanyja, aki felakasztotta magát, miután a barátnője országúti baleset áldozata lett. »Utólag már tudom, hogy észre kellett volna vennünk milyen mély depresszióba esett. Azelőtt teljesen nyitott ember volt, az esemény után azonban sokat volt egyedül, állandóan zenét hallgatott, elvonult a világ elől.«” – Ez a történet jól kifejezi az Aurum állapot lényegét.

Az érzelmi trauma mint betegség:
     Az Aurum nagy hatással van az elmére, depressziót, reménytelenségérzetet és az életkedv elvesztését okozza. Az Aurum alkatú egyénnél a düh, a félelem és a többi érzés elnyomása miatt érelmeszesedés, angina pectoris és szívproblémák alakulhatnak ki, melyek szívrohamhoz vezethetnek.

Jellemző testi tünetei:
     az érelmeszesedés okozta keringési zavarok, a koszorúér, a máj, az agy ereinek megkeményedése. Vértolulás a vénákba, főleg a fejbe és a mellkasba.
     Szörnyen erős, zavarodottságot okozó fejfájások, a szem fölött érezhető fúró fájdalommal.
     A csontok szuvasodása, elsősorban az orrban és a szájpadlásban. Fúró és metsző csontfájdalmak. Elrákosodó fekélyek. Folyadékgyülem. A nemi szervek tájékán jelentkező verejtékezés. Mirigyduzzanatok és megkeményedések.
     Gyakoriak a heréhez – különösen a jobb oldalihoz – kapcsolódó tünetek.

Az Aurum este és a komoly zenétől érzi jobban magát, éjszaka viszont minden fájdalma erősödik. Nagyon érzékeny a fájdalomra és a hidegre.
     Az Aurum a szifiliszes miazma jellegzetes szere.


Az Aurum azon ritkábban használatos alkati szerek közé tartozik, melynek Coulter asszony híres könyvének harmadik kötetében külön fejezetet szentelt. Nemsokára sor kerül ennek bemutatására.


BARIUM CARBONICUM (BAR-C)

Barium carbonicum bárium-karbonátból készített, elsősorban a fejlődésben visszamaradt vagy a korán öregedő felnőttek homeopátiás gyógyszere.

A Barium carbonicum gyermek nagyon szégyenlős, az édesanyja szoknyája mögé bújik. Általában későn tanul meg beszélni, járni, lassan fejlődik. Az is előfordulhat, hogy bizonyos szervei elégtelenül fejlődnek ki.

Mégis, mikor felnőtté válik, jelentős erőfeszítéssel megszerzett ismeretei, szorgalma és megbízhatósága révén jól elboldogul az életben. Még a tudomány területén is képes szakképesítést szerezni. Ugyanakkor alaptermészete nem változik.
     A Barium carbonicum megállja a helyét a hétköznapi életben, de ha bonyodalmak támadnak, akkor könnyen elveszíti a fejét és határozatlanná válik. Fél az idegenektől, az új helyzetektől, attól, hogy kinevetik.
     Nem elég önálló, felelősségérzete későn vagy nem eléggé fejlődik ki. Még felnőtt korban is szégyelli magát az idegenek előtt, bizalmatlan minden idegen tárggyal vagy helyzettel szemben. Olyan ember, aki minden kicsiségből problémát csinál.
     Lassú felfogású, gyakran naiv, olykor kifejezetten buta vagy szűk látókörű, Gyerekesen gondolkodik és meggondolatlanul viselkedik. Egyszerűen, sok szóismétléssel fejezi ki magát, szimpla elképzelései vannak, sok lényegtelen részlet marad meg az agyában, az apróságokkal törődik. Határozatlan. Gyáva és nyafog. Ez a kép idős korban még gyakoribb.
     Könnyen alárendeli magát másoknak, és igen befolyásolható. Nagyfokú önbizalomhiány és kisebbrendűségi érzés jellemzi.

A született Barium carbonicum alkatú egyén nem nő fel, megreked egy gyermeki állapotban, és mind értelmi, mind érzelmi és testi szinten visszamaradott. Lehet magas testalkatú is, de érzelemi szempontból mégis éretlen ember.

Ugyanakkor a kor előrehaladtával más alkatú emberek is Barium carbonicum állapotba kerülhetnek. Ezek között vannak olyanok, akik idő előtt öregedtek meg, és mások, akik csak igen előrehaladott korban lépnek a „második gyermekkorba”. Mind az előbbi, mind az utóbbi állapotnál nagy segítséget nyújt a Barium carbonicum homeopátiás gyógyszer.
     De ilyen állapotot okozhatnak az élet során a kis, de eltúlzott kellemetlenségek, a gyakori rossz előérzet, az elcsigázottság, fásultság, és az ebből eredő érzéketlenség, apátia, tompaság.

Akár fejlődésben visszamaradt gyerekről, akár korán megöregedett, szenilissé vált emberről, akár egy magas kort megélt idősről, akár csak egy átmeneti Barium-állapotról van szó, a beteg lelki és testi tünetei hasonlóak.

Testi tünetek:
     Megfázásra való hajlam, ami mindig a mandulák duzzanatot okoz. Mandulatúltengés, krónikus manduladuzzanat, ami szájlégzéssel és gyakori náthával társul.
     Egyes testrészek, a nemi szervek – például a herék – kisméretűsége. Idő előtt kezdődő kopaszság. Diákoknál előforduló fejfájás. Körömrágás.
     Megkeményedett mirigyek, különösen a nyaki mirigyek és a prosztata.
     Az idős embereknél jelentkező szív-, agy- és érrendszeri degeneratív elváltozások szere. A vérerek falának gyengesége és kitágulása, verőértágulat (aneurizma), érrepedés, agyvérzés.
     Ciszták, szarkóma, zsírdaganat.
     Bénulással járó megbetegedések. Egyes testrészekre korlátozódó tünetek, például verejtékezés, bénulás, zsibbadás, égő fájdalom.
     Éjszakai hőhullámok.

Feltéve: 2012. június 13.


Barium carbonicum, az idő előtti öregedés kellemetlenségeinek megelőzésére

A Barium carbonicum ismét egy olyan szer, amelynek kapcsán általános érvényű szabályszerűségekre lehet felhívni a figyelmet. Egyfelől arra – a már említett igazságra –, hogy az élettani folyamatok nagyjából mindenkinél hasonló módon folynak le, másfelől arra, hogy azon alkati szerek tanulmányozása, melyek egy-egy ilyen folyamat jellegzetességeit hordják magukban, kiválóan alkalmasak maguknak a folyamatoknak a jobb megértésére, és ezáltal leküzdésére és/vagy könnyebb elfogadására.

Az idős emberek egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy az általuk ismert környezetben még akkor is biztosan mozognak, amikor az idegen tájak, helyek, helyzetek, emberek, tárgyak már riasztónak hatnak rájuk. Az embert Isten úgy teremtette, hogy egész életében az állandóságot, a biztosat, a biztonságot keresse. A mai világra azonban leginkább a folytonos változás, az ideiglenesség a jellemző. Ez pedig növeli a bizonytalanságérzetünket, mely oda vezet, hogy idő előtt elhasználódik az idegrendszerünk, így hamarabb kerülünk a régebben csak a nagyon magas korra vagy valamilyen betegségre jellemző, a szer leírásánál „második gyerekkor”-nak nevezett állapotba.

A Barium carbonicum gyógyszerképe nem csak azokat a tulajdonságokat tartalmazza, melyek a „második gyerekkor”-ra vagy az idő előtt megöregedett emberekre jellemzőek, hanem leírja azokat a testi, lelki elváltozásokat, melyek általában az idős emberek, főleg az idegileg megviselt embereknél lépnek fel.
     A lelki tünetek között a legjellegzetesebb az ismeretlentől való idegenkedés, a bizalmatlanság, a lassúság, az izmok, következésképpen a mozdulatok bizonytalansága, az akadozó memória.

A testi tünetek – melyek a lelkiekért is felelősek – közül a legfontosabbak az érelmeszesedés, ennek következtében a magas vérnyomás és az asztma, a verőértágulat és érrepedés, az agyi erek betegségei, illetve egy már megtörtént agyvérzés következményei. Tüdőmeszesedés és bronchitis. Prosztata daganat és a nyirokmirigy-rendszer más megbetegedései, például a nyaki mirigyek megkeményedései. Emlőrák. Az izületek, elsősorban a térdizület kopása, köszvény és reuma. Álmatlanság és szédülés, hőhullámok. Nagyothallás, pattanó hangok a fülben. Nyelőcsőben seb-érzés, nyelőcsőgörcs.. Talp- és a lábujjak fájdalma, a talp fájdalma menés közben, kézdeformáció, ujjak, végtagok zsibbadása, égető fájdalom a lábakban. Hajhullás, a bőr táplálkozási zavaraiból keletkező elváltozások. Éjszakai viszketés, zsírdaganat, faggyúciszták, száraz kiütések vagy nedves pörkök a fejbőrön, szemölcsök, ciszták.

Ezek mind olyan tünetek, melyek együtt járnak a szervezet elöregedésével, akkor is, ha valaki alkatilag nem Barium carbonicum. Ezért ezt a szert olyanok is használhatják, akiknél az öregedési folyamat észrevehetően, a fent említett tünetek formájában megindult. Sőt, azok is, akiknél még nem, de már várható.
     Ezért tanácsolja a „Farmakológia és homeopátiás matéria medica” című könyv: „Az idős betegek esetében a régi orvosi könyvek az érelmeszesedéses időseket, a korán szenilissé válókat, emlékezetkihagyásos és infantilis magatartásúakat tartják a Barium carbonicumra fogékonynak, de nem szabad megvárni ezt a gyakorlatilag visszafordíthatatlan állapotot, hanem fel kell írni ezt a gyógyszert, amely az elöregedés elleni jó megelőző eszköznek bizonyul abban az esetben, ha rendszeresen, hatvanéves kortól szedik.”

A javasolt adagolás: kezdetben heti egy adag Bar-c C 30, néhány héten keresztül, utána ha nincsenek kellemetlen tünetek, nagyobb szünetekkel egy-egy adag, ha vannak tünetek, akkor gyakrabban, illetve az adott tüneteknek megfelelően más szerekkel kombinálva.

Feltéve: 2012. június 22.


BELLADONNA (BELL)

Ez a fontos homeopátiás szer a burgonyafélék családjába tartozó maszlagos nadragulya nevű növényből készül, mely a csattanó maszlaggal – ami a Stramonium – és a bolondító beléndekkel – ami a Hyoscamus homeopatikus szerek kiinduló anyagai – Európa és hazánk legmérgezőbb növényei közé tartoznak. A maszlagos nadragulya 50-200 cm magas évelő növény, mely főként a hegy- és dombvidékek erdőszélein fordul elő. Termése fényes, fekete, édeskés ízű bogyó, melyből már néhány szem elfogyasztása halálos lehet.
     A maszlagos nadragulyát már az ókorban is ismerték, és kozmetikai szerként használták: az asszonyok ezzel tágították a pupilláikat, hogy csábosabb tekintetük legyen. Latin neve is innen ered: bella = szép, donna = asszony, vagyis Belladonna = „szépasszony”.
     Hallucinációkat előidéző hatása is ismert már ősidőktől fogva. Ezért van erre a szerre szüksége annak a betegnek, akire a túlzott élénkség, fantáziadús álmok, félrebeszélések jellemzőek.

A maszlagos nadragulya számos erős hatású anyagot, úgynevezett alkaloidot tartalmaz. Az alkaloidokat az jellemzi, hogy az emberi és állati szervezetre többnyire igen heves, esetleg mérgező hatásuk van. Az ősidőktől fogva használatos gyógynövényeknek alkaloidák a hatóanyagai. Közéjük tartoznak például a kinin, a kokain, a morfin, a sztrichnin, a digitalis stb.
     A maszlagos nadragulya alkaloidái az atropin, hioszciamin és skopolamin, melyek különösen a vegetatív idegrendszert, vagyis a testi folyamatokat szabályozzák, például az emésztést, keringést, nyálkiválasztódást stb.
     Az atropint a gyógyászatban számos területen alkalmazzák. Legismertebb alkalmazási területe a pupillák tágítása révén a szemfenék vizsgálata; az epehólyag, a húgyutak, a méh görcsös állapotainak megszüntetése; a tüdőasztmában szenvedőknél a hörgők görcseinek oldása. E tulajdonságát a lókupecek régebben arra használták, hogy megszabaduljanak beteg lovaiktól. Eladás előtt nadragulyaforrázatot itattak velük, aminek hatására átmenetileg megszűnt a lovak hörgőssége.

Ma már kémiai úton állítják elő az atropint, melynek hatása jócskán elmarad a növényből készült homeopatikus szer hatékonyságától.
     Dana Ullman írja a Belladonna kapcsán: „Az atropinnak a gyógyászatban használt dózisa gátolja a paraszimpatikus (vegetatív) idegeket, ezáltal szárítja a nyálkahártyákat, ugyanakkor rendkívül kis dózisban az atropin ellentétes hatású, vagyis fokozza a nyálkatermelődést. Az atropinnak ezen, orvosilag igazolt és elfogadott kettős hatása további bizonyítékot nyújt a homeopátiás gyógyszerek hatásmechanizmusára vonatkozóan.”

A maszlagos nadragulyából készült homeopátiás szer, a Belladonna fő hatóterületei a nyálkahártyák, a szív- és érrendszer, az idegrendszer és a gyulladással, magas lázzal járó betegségek.

A fentiekből kiviláglik, hogy a Belladonna elsősorban akut szer, melyet alkati szerként ritkán, és akkor is csak átmenetileg használnak. A Belladonna ezen kívül tipikus gyerek-szer, nagyon sok gyerekbetegség esetén segít, különösen olyankor, ha a beteg gyerek élénk és kipirult, vagy csak a fájó testrésze vörösödött ki. Ezért írja Chappell, hogy a Belladonna kulcsszava a vörös, kulcstünete a forróság.
     Jellemző továbbá, hogy a betegség hirtelen és nagy intenzitással lép fel (és ugyanilyen hirtelen szűnik meg), általában heveny láz, erős, többnyire lüktető, kalapáló fájdalom, száraz nyálkahártyák, forró fej, kitágult, merev pupillák, erős verejtékezés és görcsös állapotok kísérik. Kulcstünet, hogy a beteg feje rendkívül forró, de teste és végtagjai hidegek, és száraz torka ellenére nem szomjas.
     A Belladonnára szoruló beteg nyugtalan, esetleg még hallucinál is, látomásai lehetnek, álmában félrebeszél, összerándul. Ijesztő dolgokról álmodik, a rémülettől felsikolt álmában. Ébren rendkívül erőszakos, tekintete ádáz (Chappell), olykor megharapja vagy megrúgja a közelében levőket. Üt, rúg, felébred és elalszik. Rugdos az ágyban. Túlérzékeny minden ingerrel, fénnyel, zajjal, érintéssel szemben, ezért sötétben, nyugalomban javul az állapota. Feltűnő jelenség, hogy a beteg gyerek előre és hátra döngeti magát, fejét az ülés hátuljába veri.

A Belladonna felnőtt szokásos tünetei: jobb oldali migrén, lüktető fejfájások, szédülés, jobb oldali arcbénulás, ugráló vérnyomás és menstruációs fájdalmak. Úgy érzi, mintha a vér a fejébe szállt volna. Ennek oka, hogy a vérerekben a fokozódó keringés vértolulást, lüktetést és értágulatot okoz. Annak a betegnek, akinek e szerre van szüksége, a fájó testrésze mindig égő piros. A bőre is vörös, forró és a legenyhébb érintésre is érzékeny. Görcsös köhögés, görcsös fájdalmak, izomrángások, összerázkódások, rángatózások. Egyes testrészekben, például a torokban, hüvelyben vagy az egész testen jelentkező összeszorító érzés.
     A menses alatt erős, húzó fájdalom jelentkezhet, ami erősödik a legkisebb mozgástól, járásközben és nyomástól. Érzékeny a melegre, inkább a hűvöset szereti, de a lábai fáznak. Megfázásai rendszerint hideg, átnedvesedett lábaitól vagy átnedvesedett fejétől (például hajvágás után) indulnak ki. Bőséges, meleg verejtékezés betegség alatt, különösen éjjel. Tehát miközben kiszáradnak a nyálkahártyák, az izzadságmirigyek működése fokozódik.
     Hirtelen jelentkező, majd gyorsan megszűnő neuralgiás fájdalmak. Napon, szélben vagy a huzatban való tartózkodás gyakran vált ki káros következményeket. Álmatlanság.
     Minden panasza enyhül, ha nyugodtan és sötétben fekszik, mert a legkisebb érzékszervi inger is fokozza a fájdalmait.

Mindez csak a töredéke azon tüneteknek, amelyeknél a Belladonna segítséget tud nyújtani. De nem csak az akut betegségeknél, hanem a nagyon intenzív tünetekkel járó, krónikus betegségek esetén is használható, és mint szó volt róla, más komolyabb szerek kiegészítőjeként alkati szerként is.

A Belladonna-alkat, illetve az ilyen állapotban levő gyerek élénk, figyelmes, szeretetreméltó, aki mindent intenzíven érzékel és csinál. Fantáziadús, sokszor már szinte álomvilágban él, érzékeny az ingerekre, a legkisebb neszre összerezzen, minden ingerre felfokozott mértékben reagál. E tulajdonságok a felnőtt-Belladonnánál is megtalálhatók.
     Ugyanakkor a Belladonna erősen labilis személyiség, rossz esetben kedélybeteg, aki csak jó hangulatában kedves, szeretetreméltó, de ha megbetegszik, vagy valami más megzavarja, borzasztó kitörésekre képes. Egyetlen nap alatt is többször változik a hangulata.
     Egy homeopata szerint Marilyn Monroe tipikus Belladonna volt, erotikus, szeszélyes, fogékony, élénk, nagy repülésekkel és borzasztó depressziókkal.

Beállítottság, viselkedés
A Belladonnát jó szervezőkészség jellemzi, különösen, ha saját érdekében tevékenykedik. Ezen kívül a forró fej és a hideg lábfej, fizikai és érzelmi értelemben egyaránt, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy „forróvérű”, robbanásra hajlamos ember, aki azonban „fázik az élettől”, könnyen zavarba jön, amit hangos nevetéssel és állandó mosolygással próbál palástolni. Az a fajta ember, aki minden adandó alkalommal hangos nevetési rohamokban tör ki. Jellemző ár az erőszak, szexuális vonatkozások nélkül. Mindezen tulajdonságokból gyakori magatartási problémák származnak.
     Hajlamos arra, hogy jókedvet színleljen, miközben az érzései miatt fejfájás gyötri. Általában ez a színlelés idézi elő a testi panaszait, és a hirtelen jelentkező ingerlékenységét, haragját. Harag, düh, köhögés és más tünetek esetén vörös, tűzforró az arca. Lehet, hogy dühkitörésében váratlanul megnövekszik az ereje, és harapni, rúgni, köpködni és sírni kezd, agresszív és destruktív lesz, miközben ádáz kifejezés ül az arcára.

Peter Chappell szerint a Belladonna-alkat, illetve állapot, kiváltó oka a gyerekkorban helytelenül, erős gyógyszerrel (Aszpirinnel) elnyomott láz. És, illetve vagy az erőszakos bánásmód.

Korunkban, amikor a kedélybetegség rohamosan terjed, felnőttként is egyre gyakrabban kell Belladonnára gondolni, ha a beteg elsődleges panasza a gyakran változó hangulat. Azt is tudni kell, hogy a Belladonna a Tuberkulinum egyik akut szere (régen kis, 1-2 mgr-os adagban a tüdőbajosok éjszakai izzadása ellen adták, mert gátolja az izzadásmirigyek működését).

Philip M. Bailey „Pszichológiai homeopátia – A nagy homeopátiás szerek személyiségprofilja” című könyvében azt írja, hogy a kedélybeteg-alkatok közül egyedül a Belladonna-személyiség az, amelyik szellemileg egészséges lehet. Szerinte az egyik legtipikusabb vonása a Belladonna-alkatúaknak a metafizika iránti mániákus érdeklődés. Szinte megszállottan érdeklődnek a spirituális és túlvilági jelenségek iránt. Ugyanakkor a vallás hidegen hagyja őket, tehát természetfeletti érdeklődésük nem az Isten-keresésre, hanem a szellemek felé irányul.
     Tapasztalata szerint ez az alkat nem csak akkor hallucinál, ha beteg, hanem azt állítja, hogy egészségesen jövőbe látó képességgel rendelkezik, és ettől el van bővülve. Állítólagos természetfeletti képességei szinte úgy elkápráztatják, mint a Mercuriust a mágia! (Ne feledjük, hogy a Mercurius a szifilisz első számú szere, vagyis a mágiának és a vérbajnak ugyanaz a forrása.)
     A Belladonnára a labilitás mellett a forrófejűség jellemző, és ebből következik – mint minden más tüzes alkatnál – az erőszakosság és az explozív temperamentum. Ez utóbbit talán képes egy ideig kordában tartani, de amikor végül kitör, robban és súlyos károkat okoz tárgyakban és emberekben egyaránt. Ilyenkor kíméletlen lesz, és az erőszakosságnak ez az irgalmatlan aspektusa különbözteti meg a többi erőszakosságra hajlamos, de sokkal stabilabb alkati szertől.
     Bailey doktor szerint a Belladonna – mint más erőszakos szerek – szintén szívesen uralkodik másokon, különösen a hozzá közel álló személyeken. Labilitása az oka annak is, hogy idegenek előtt tartózkodóan és félénken viselkedik, de jó ismerőseivel fennhéjázóan és önfejűen.
     A Belladonna-alkatnak rögeszméi, rosszabb esetben kényszerképzetei vannak, szenvedhet skizofréniától is. Jellemző tünet, hogy gyakran hangos nevetésben tör ki, de a másik pillanatban annyira levert, hogy könnyekben fakad ki.
     Az egészséges Belladonna-alkatnak is nehezére esik az egy dologra való összpontosítás, hajlamos az álmodozásra, gondolatai munka, tanulás vagy társalgás közben is ide-oda ugrálnak: Ugyanakkor saját érdekeit fondorlatos gondolkodással mindig képes megvédeni, sőt ily módon komoly előnyöket is képes kicsikarni a maga számára.
     Végül Bailey doktor a a legjellemzőbb Belladonna-tünetek között a gyerekkori hiperaktivitás is felsorolja.

Sok szakmai könyv a Belladonnát nem is említi az alkati szerek között, hiszen a kezdetektől fogva túlnyomó részt akut szerként ismerték és használták. Az ember megváltozott környezete, és az ebből fakadó összes új és korábban ismeretlen vagy ritka panasz azonban újabb megfontolásokat tesz szükségessé. Ezek közé tartozik, hogy a Belladonnát alkati szerként is fontolóra kell venni, mind a felnőttek nyomasztó hangulatváltozásainál, mind a gyerekek túlzott aktivitásánál. E kettő korunk gyakori panaszai közé tartoznak, ami a Belladonna homeopátiás szer szerepét még jobban felértékeli.

Feltéve: 2012. június 29.


CANNABIS INDICA (CANN-I)
(Indiai kender)

Az indiai kender, illetve az abból készített hasis már többezer év óta ismert kábító hatású szer, amit az indiaiak, a szkithák és a görögök is használtak, később pedig a mohamedánok alkohol helyett. Állítólag Buddha is ennek hatása alatt volt, amikor „felvilágosodást” nyert. A marihuánát is az indiai kenderből készítik.
     Egy francia orvos már 1845-ben megállapította, hogy a kábítószer tünetei, vagyis a bódulat tünettana megfelel bizonyos elmebajok megjelenési formáinak, az elmebeli zavarok tüneteinek. Ezt a homeopátiás Cannabis indica gyógyszervizsgálatai is világosan bebizonyították.

Mivel a kábítószer fogyasztás mindenütt terjed, a Cannabis indica homeopátiás szer egyre nagyobb jelentőséget nyer. És ezzel együtt egyre fontosabbá válik e szer gyógyszerképének, azaz tüneteinek a felismerése is.

A hasis és a marihuána az ú. n. könnyű drogok közé tartozik, melyek nem tesznek függővé, ezért vannak államok, melyekben fogyasztásuk megengedett. Dr. Manfred Freiherr von Ungern-Sternberg homeopata ezt írta: „Az ártalmatlannak tartott, mert függőséget nem okozó hasis-szívás évekig tartó nyomokat hagy a szervezetben. Azok a páciensek, akiknél kontrollálatlan nevetést, akarattalan fejrezgést, bőbeszédűséget, és a Cannabis testi tüneteit találtam, kérdésemre kivétel nélkül mind bevallották, hogy évekkel korábban hasist szívtak.”
     Vagyis itt is az történik, ami az akadémiai orvoslás minden más területén: csak azt tartják egy szer hatásának, ami rögtön jelentkezik, míg azokról a tünetekről, roncsolásokról, degenerativ elváltozásokról, melyeket valamely szer vagy kórokozó a szervezetben megbújva csak évekkel később tesz érzékelhetővé, nem vesznek tudomást.

A hasis megtámadja az idegrendszert: csendes őrültséget, paralízist, agybénulást okoz. Az ilyen emberek izommerevséges mély bódulatban (katalepsziában = a végtagok bizonyos testtartásban megmerevednek) feküsznek 1-2 napig, de olykor feltör bennük a gyilkolási mánia. Keleten régen törvény írta elő, hogy az ilyen szerencsétleneket le kellett lőni.

A Cannabis indica a Belladonna, a Hyoscamus és a Stramonium rokon szere, és mint ezek, rá is a kedélybetegség, azaz az állandóan változó hangulatok a legjellemzőbbek.

Azok a személyek, akiknek Cannabis indica homeopátiás gyógyszerre van szükségük, bár tüneteik megegyezők, a kiváltó ok tekintetében két típusba oszthatók: a született és a szerzett típusúakra. Az elsőnek akkor is szüksége van erre a homeopátiás szerre, ha sosem fogyasztott kábítószert; a másik típusnak pedig azért kell, hogy leszokjon róla. A Cannabis indica segíthet, hogy a kábítószerfüggő maga is akarja a gyógyulást.

Beállítottság, viselkedés
A „született” Cannabis indica típus nem egészen a földön él, félig a „mennyben jár”, úgy viselkedik, mintha a lelke nem kapcsolódna teljesen a testéhez. Adottsága van arra, hogy kapcsolatba kerüljön más tartományok jelenségeivel. Olykor előre látja a jövő eseményeit. A dolgok jellemzésére gyakran használja a „gyönyörű”, vagy ennek negatív párjaként a „borzalmas” jelzőket és sok hasonlóan túlzó kifejezést. Szélsőséges jelzőkkel beszél az emberekről, a barátairól vagy a szüleiről, idealizálja őket; míg önmagáról éppen ellenkező véleménye van: szörnyűnek, értéktelennek érzi magát, egyáltalán nincs önbizalma és nagyon érzékeny a bírálatra.
     Apróságokon nevet és kuncog; látszólag rendkívül boldog ember, színes, eleven, érdekes egyéniség. Leginkább arról panaszkodik, hogy számára nem a földi élet a megfelelő létforma; a mennyországban szeretne lenni, az az ő igazi otthona, nem igazán tudott hozzákapcsolódni a fizikai testéhez. Cannabis indica segítségére lesz abban, hogy ez megtörténjen.

Csak a nagyon jó, vagy a nagyon rossz dolgokat veszi észre, nem képes szembenézni azzal, hogy a világ „rossz”, ezért bizonyos részeit idealizálja. Örökké úton van a túlvilági boldogság és a depresszió állapota között, vagy éppen valamelyikben megrekedve. A klasszikus zene kiemelheti a depresszióból, és újra a mennyekbe röpítheti.
     Lehet, hogy spirituális gyakorlatokat végez, és ez pszichés problémákhoz vezeti, pedig épp az lenne a célja, hogy a jelenbe kerüljön, és megtanuljon a testében élni. Nincs realitásérzéke, érzékcsalódásai vannak, tévesen ítéli meg a tárgyak méreteit. Gondolatai zavarosak, nagyon feledékeny. A feje tele van elméletekkel, mindenről teóriákat gyárt. Egyértelmű helyzetekben is bonyolult logikai összefüggéseket alkalmaz, nyilvánvalóan nem képes közvetlenül átlátni a problémát.

A „szerzett”, azaz a hasis-szívás következtében Cannabis indica-állapotba került személy viselkedése megfelel a kábítószer okozta állapotnak. A kábítószer először stimulálja, ingerli az agyat, erősen felizgatja az elmét és az érzelmeket, felfokozza a képzelőerőt, és az érzékszervek túlérzékenységét okozza. Ez történik a kábítószerfüggő Cannabis indica-alkatú egyénnél is. Eleinte mind fizikai, mind szellemi értelemben mozgékony. Elveszti az arányérzékét, az idő- és térérzékelése megszűnik. Mindent eltúloz. A végtelen űrben lebegőnek érzi magát. Az idő túl hosszúnak, a távolság túl nagynak tűnik a számára.
     Élvezetes hallucinációi keletkeznek. Hangokat, harangszót, zenét hall. Semmit sem tart valóságosnak. Lebegésérzése van. Látnoki képességei támadnak. Vagy nagyon boldognak és elégedettnek érzi magát, vagy érzékcsalódásai kínzó rémülettel és fájdalommal járnak.
     Bőbeszédű, nagyon feledékeny, nem tudja befejezni a megkezdett mondatot. Erősen kívánja a fényt. Nem szeret olvasni, fél lefeküdni. Szertelenül, fékezhetetlenül komoly vagy jelentéktelen dolgokon nevet. Egyszer nagyon jókedvű, másszor sír. Rögeszméi vannak.

Testi tünetek
Sok Cannabis indica ember szeret táncolni és nagy étvágyú. Heves, hallucinációval járó fejfájás gyötri. Ideges, nagyon erősen dobog a szíve, pulzusa lassú. Nem tud mélyen lélegezni, csak nagy erőkifejtés után. További tünetei a váladékos köhögéssel járó asztma, szorongató nyomásérzés a mellre halálfélelemmel.
     Szemkidülledéssel járó golyva. Gyakori panaszai a vérszegénység és a menstruációs problémák.
     Akut gonorrhoeás (kankós) állapot; égető, véres és koszos vizelet. Nyákos-gennyes folyás a húgycsőből.

Egyfelől túlzott gyengeség jellemzi, ilyenkor jártányi ereje sincs. Máskor viszont erőszakossá válik, gyilkolási vágy ébred benne. Delírium tremens. Öngyilkossági szándékai is lehetnek; megpróbálja túladagolni a kábítószert.

Az indiai kendert Iránban a hosszú gyaloglás fájdalmas tünetei ellen használták, ezt a hatását a homeopátiás gyógyszervizsgálatok megerősítették, tehát a Cannabis indica homeopátiás gyógyszer hosszú gyaloglás után megszünteti a lábfájást és fáradtságot.
     Ezeken kívül segít a nagyon heves fejfájások gyógyításában, ha ez az idegek túlzott ingerlékenységével jár együtt.

Összefoglalva meg lehet állapítani, hogy a Cannabis indica testi, lelki tünetei sokban hasonlítanak a kankó akut és krónikus tüneteihez. Vagyis mind a kedélybetegek, mind az elmebajosok, mind az erőszakot elkövetők között sok az az ember, akit a kankós fertőzése, illetve e betegségének helytelen kezelése juttatott e sorsra. Ezért mondta J. H. Allen, hogy a bolondokházák és a börtönök tele vannak a tripper áldozataival, akiket az akadémikus orvoslás félrekezelt.

Feltéve: 2012. július 6.


folytatás: Causticum
Ignatia


AZ ALKATI SZEREK

AZ ALKATI  KEZELÉS  TUDNIVALÓI

AZ ALKATI  KEZELÉS  ELMÉLETI MAGYARÁZATA
KEZDŐLAP         ÉRDEKESSÉGEK         HÍREK         SAJÁTVÉR TERÁPIA         ELMÉLETI HOMEOPÁTIA

GYAKORLATI HOMEOPÁTIA            ALKATI KEZELÉS            GALÉRIA            GYAKORI KÉRDÉSEK

LEGÚJABB FRISSÍTÉSEK            KERESÉS A HONLAPON            KAPCSOLAT            HASZNOS LINKEK